5 marzec 2009

Kompania Piwowarska redukuje koszty

Dotychczasowe działania Kompanii Piwowarskiej, będące odpowiedzią na kryzys gospodarczy, obejmujące analizę struktury kosztów, bardziej restrykcyjną identyfikację i kontrolę wszelkich wydatków, doprowadziły do decyzji o wstrzymaniu pracy dwóch linii produkcyjnych oraz reorganizacji jednego centrum dystrybucji. Pomimo dobrych wyników sprzedaży w roku ubiegłym Kompania Piwowarska zaczyna już odczuwać i reagować na skutki ogólnoświatowego kryzysu. Z analiz stanu obecnego, zagrożeń, trendów rynkowych oraz przyszłych perspektyw działania wynika, że spowolnienie na rynku piwowarskim będzie nadal miało miejsce. Przewidywane osłabienie sprzedaży wynika z pogorszenia się sytuacji finansowej konsumentów oraz zwiększonych trudności w dostępie do finansowania działalności handlowej naszych dystrybutorów. Ponadto obecne osłabienie kursu złotego podwyższy koszty działania, zaś wprowadzona (z dniem 1 marca 2009 r.) drastyczna podwyżka akcyzy w wysokości 13,6%, przełoży się na podwyżki cen piwa.