wróć

Monachijskie ciemne

Klasyczny brązowy lager, który ewaluował wraz zrozwojem fermentacji przy użyciu drożdżylagerowych. Powstały w Monachium styl, ozłożonym aromacie i smaku „chlebowym” idelikatną goryczką, stał się bardzo popularny wcałej Bawarii szczególnie w jej północnej części -Frankonii.

Parametry:

Ekstrakt początkowy: 12,0-14,0 ºBlg
Ekstrakt końcowy: 2,0-4,0 ºBlg
Zawartość alkoholu: 4,5-6,0 % obj.
Goryczka: 15-30 IBU
Barwa: 30-50 EBC

Surowce i technologia: Tradycyjnie bazą zasypujest niemiecki słód monachijski (w niektórychprzypadkach aż do 100 %), resztę stanowiniemiecki słód pilzneński. Mała ilość jasnychsłodów karmelowych podkreśla barwę, orazzwiększa zawartość dekstryn, ale nie powinnawprowadzać nadmiernej słodyczy w gotowympiwie. Niewielki dodatek słodów palonych możebyć użyty dla poprawienia barwy, ale niepowinien mocno wpływać na smak. Stosuje sięszlachetne odmiany chmieli niemieckich orazniemieckie szczepy drożdży lagerowych. Woda ośrednim poziomie węglanów. Zacieranie zwykledekokcyjne (aż do potrójnej dekokcji) mające nacelu zwiększenie smaku słodowego i uzyskaniegłębokiej barwy.

Barwa: Od bursztynowego, miedzianego,ciemnego bursztynu, do brązu i ciemnego brązu.Dzięki długiemu leżakowaniu – klarowne.Piana: Trwała, drobna, w różnych odcieniachbeżu, przeważnie obfita.

Aromat: Bogaty aromat słodowy od słodumonachijskiego przypominający skórkę chleba.Do zaakceptowania są śladowe aromatyczekolady, orzechów, karmelu czy toffi, jakrównież znikomy aromat chmielu. Nie powinnywystępować aromaty owocowe wynikające zobecności estrów, ani maślane – diacetyl.

Smak: Zdominowany jest przez bogaty i złożonysmak pochodzący od słodu monachijskiego,zazwyczaj zawierający melanoidyny,przypominające skórkę chleba. Można odczuwaćumiarkowaną słodycz, chociaż nie powinna onabyć dominująca, ani mdła (bez odczucia„przedobrzenia”). Mogą być obecne łagodnesmaki karmelowe, czekoladowe, prażone luborzechowe. Smak chmielu niski, lubniewyczuwalny, natomiast goryczka średnia lubniska, wyczuwalna szczególnie podczas średniowytrawnego finiszu. Po przełknięciu pozostajesłodowość, która zdecydowanie przechyla balansna tę stronę. Niepożądany jest ani smakspalenizny lub gorzki, pochodzący od słodówpalonych, ani wyraźny karmelowy, pochodzący odjasnych słodów karmelowych. Czysty charakterlagerowy nie powinien być zanieczyszczonyowocowymi estrami i diacetylem.

Goryczka: Goryczka o średnim lub niskimnatężeniu, jest czynnikiem dopełniającym smak,nie dominuje, pochodzi od szlachetnych odmianchmielu.

Odczucie w ustach: Piwo o średniej, do średniopełnej treściwości, którą zawdzięcza wysokiejzawartości dekstryn (cukrów niefermentowalnych), jednocześnie bez odczuciaciężkości ani przesytu. Średnio nagazowane.

Ogólne wrażenie: Zarówno w smaku, jak i waromacie charakteryzuje się głębokim i złożonymcharakterem słodu monachijskiego itowarzyszącym związkom melanoidynowym.

Przykłady komercyjne: Ayinger AltbairischDunkel, Hacker-Pschorr Alt Munich Dark,Paulaner Alt Münchner Dunkel, WeltenburgerKloster Barock-Dunkel, Ettaler Kloster Dunkel,Hofbräu Dunkel, Penn Dark Lager, König LudwigDunkel, Dinkel Acker Dark, Ettaler Dunkel,Löwenbräu Dunkel, Hartmann Dunkel, KneitingerDunkel, Augustiner Dunkel.